βελεμνίτες

βελεμνίτες
Μαλάκια που έχουν εκλείψει. Πρωτοεμφανίζονται σε πετρώματα της τριαδικής περιόδου και εξαφανίζονται κατά την ηώκαινο. Οι γνήσιοι β., μεγάλης στρωματογραφικής σημασίας, χαρακτηρίζουν το μεσοζωικό κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη εξάπλωσή τους. Το όστρακό τους ήταν εσωτερικό και χωρισμένο σε τρία μέρη: έμβολο, φραγμοκώνος και προόστρακο. Το τμήμα που συχνά ανευρίσκεται είναι το ασβεστολιθικό έμβολο. Το σχήμα του μοιάζει με πούρο ή ρόπαλο, μπορεί να είναι κοντό, κοντόχοντρο και κάποτε πολύ μακρύ και να φέρει συχνά αύλακες (πλευρικώς, ραχιαίως, κοιλιακώς), που μαρτυρούν τα μυϊκά αποτυπώματα του ζώου. Δύσκολα μπορεί να βρεθούν ο φραγμοκώνος και το προόστρακο. Ο πρώτος, που είναι το σημαντικότερο τμήμα των β., είναι πολυθάλαμος και εφοδιασμένος με ένα σιφώνιο. Το υλικό της κατασκευής του είναι ο αραγωνίτης. Το δεύτερο είναι ένα κεράτινο έλασμα, που μπορεί να συγκριθεί με το ασβεστολιθικό κόκαλο της σουπιάς. Στην πορεία της εξέλιξης των β. εκδηλώνεται μια προοδευτική μείωση του φραγμοκώνου και κατόπιν του εμβόλου. Οι β. ζούσαν σε σχετικά μικρά βάθη και κοντά στις ακτές, αποτελούσαν λεία των ψαριών (σε ένα απολιθωμένο σκυλόψαρο βρέθηκαν 250 έμβολα καλοδιατηρημένα), αλλά τρώγονταν πολλές φορές και μεταξύ τους. Μεταξύ των σπουδαιότερων γενών αναφέρονται το αυλακοκέρας, με μικρό έμβολο που έχει δύο πλευρικά αυλάκια και με μακρύ φραγμοκώνο, το ντιβάλιο, πλευρικώς πεπιεσμένος χαρακτηριστικός τύπος του ανώτερου ιουρασικού και του κατώτερου κρητιδικού των περιοχών της Μεσογείου. Βελεμνίτες: 1. Το έμβολο, το τμήμα των βελεμνιτών που συναντάται συχνότερα. 2. Αναπαράσταση της πιθανής μορφής των βελεμνιτών, των χαρακτηριστικών μαλακίων του μεσοζωικού αιώνα. Βελεμνίτες: 1. Το έμβολο, το τμήμα των βελεμνιτών που συναντάται συχνότερα. 2. Αναπαράσταση της πιθανής μορφής των βελεμνιτών, των χαρακτηριστικών μαλακίων του μεσοζωικού αιώνα. Βελεμνίτες: 1. Το έμβολο, το τμήμα των βελεμνιτών που συναντάται συχνότερα. 2. Αναπαράσταση της πιθανής μορφής των βελεμνιτών, των χαρακτηριστικών μαλακίων του μεσοζωικού αιώνα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • κεφαλόποδα — Μία από τις επτά ομοταξίες των μαλακίων. Περιλαμβάνει ζώα με αμφίπλευρη συμμετρία, τα πιο εξελιγμένα μέσα στο φύλο των μαλακίων. Τα κ. κατατάσσονται σε επτά υφομοταξίες, από τις οποίες μόνο δύο περιλαμβάνουν σύγχρονους αντιπροσώπους· αυτές είναι… …   Dictionary of Greek

  • λιάσιο — Γεωλογική υποπερίοδος της ιουρασικής περιόδου του μεσοζωικού αιώνα, η οποία ονομάζεται επίσης και κατώτερο ιουρασικό. Το λ. αντιπροσωπεύεται λιθολογικά από ασβεστόλιθους, από μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και από μάργες, ενώ χαρακτηρίζεται από… …   Dictionary of Greek

  • ηώκαινο — Η δεύτερη υποπερίοδος του καινοζωικού αιώνα ή τριτογενούς, η έναρξη της οποίας υπολογίζεται πριν από περίπου 70 εκατομμύρια χρόνια. Διήρκεσε πιθανότατα 30 εκατομμύρια χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων αποτέθηκαν ιζήματα συνολικού πάχους πάνω… …   Dictionary of Greek

  • καμπάνιο — Γεωλογική βαθμίδα στα μέσα του άνω κρητιδικού. Πήρε την ονομασία της από μια μικρή λοφοσειρά που βρίσκεται κοντά στο Κονιάκ, στη γαλλική Καμπανία. Εκεί το κ. αντιπροσωπεύεται από υπόλευκους αργιλικούς ασβεστόλιθους και βελεμνίτες. Χαρακτηριστικός …   Dictionary of Greek

  • μεσοζωικός αιώνας — Υποδιαίρεση του γεωλογικού χρόνου που προηγείται του καινοζωικού και έπεται του παλαιοζωικού αιώνα. Ο μ.α., που ονομάζεται και δευτερογενής, διήρκεσε περίπου 120 εκατομμύρια έτη και υποδιαιρείται, από κάτω προς τα άνω, στις περιόδους τριασική (40 …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”